Postęp prac na dzień 27.12.2017r.

Zrealizowano n/w roboty:

  • układanie krawężników na DK11,
  • gromadzenie kruszywa do wykonania podbudowy na S6,
  • gromadzenie piasku na wymiany, nasypy i warstwę stabilizacji na S6.
Link bezpośredni tutaj.