Postęp robót drogowych na dzień 15.12.2017r.

W minionym tygodniu podczas realizacji robót przy budowie S6 wykonywano prace ziemne związane z wykopami, nasypami i wymianami gruntów nienośnych. Wykonywana jest również podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 oraz podbudowa z kruszywa. Przy budowie DK11 trwa ustawianie krawężników na ciągu głównym.

Link bezpośredni tutaj.