Postęp robót mostowych na dzień 05.12.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty mostowe:

DK11

OBIEKT P-1

 • Budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu: – w trakcie,
 • Wykonano kotwienie ostatniej warstwy paneli (grunt zbrojony),
 • Przygotowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod kapy chodnikowe.

OBIEKT PP

 •  GWN na dojazdach – kotwienie ostatniego rzędu paneli,
 • Asfalt twardolany – ułożono.

MOST M-1

 •  Asfalt twardolany – nitka P i L ułożono,
 •  Wyczyszczenie łożysk i montaż akcesori na podporze A i D (wcześniej dostęp zalany): zakończono,
 • Budowa kap chodnikowych na skrzydełkach za podporą D – zakończono – zabetonowano.

PRZEJŚCIE PZ-1

 • Prace drogowe powyżej przepustu.

PRZEPUST PZ-2

 •  Asfalt twardolany – zakończnono układanie.

PRZEPUST PZ-3

 • Asfalt twardolany – ułożono, warstwy konstrukcyjne drogowe powyżej Przepustu.

S-6
M – 78

 • Podpora nr 1: woda opada,
 • Podpora nr 2: wypompowanie wód powodziowych: rozpoczęcie montażu zbrojenia ław fundamentowych,
 • Podpora nr 3: woda opada,
 • Podpora nr 4: woda opada: wznowienie prac przy montażu formy filarów – etap 2,
 •  Stanowisko do nasuwania: dostawy stali sprężającej i asortymentu do sprężenia,
 • Ustrój nośny: rozdeskowano blaty wewnętrzne środników, zadeskowano strop, montaż zbrojenia i sprężenia SEG.

WD 79

 •  Montaż zbrojenia i deskowania korpusu P1 – w trakcie,
 • Montaż formy filarów P2 – w trakcie, betonowanie planowane w T-50 (droga dojazdowa),
 • Zasypka fundamentów – prace przygotowawcze – odpompowanie wody i zawinięcie geotkaniny.

WK 81

 • Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót mostowych, budowa drogi dojazdowej DD06 w trakcie,
 •  Utrzymanie nawierzchni torowej Objazdu Kolejowego.

WD 82

 • Rozdeskowanie korpusu nr 1, zbrojenie i deskowanie przyczółka nr 3 – w trakcie.

WD83

 • Trwają prace związane z budową Objazdu w ciągu drogi powiatowej 3325Z .
 • Rozpoczęcie zbrojenia ławy podpory nr 3.

MS 84A

 •  Betonowanie korpus 2L i 2P – wykonano.
 •  Montaż deskowanie skrzydła 1P – w trakcie.
 • Deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych – w trakcie.

WD – 85

 • Prace izolacyjne podpór i zasypka ław – zakończono.
 • Betonownie I etapu poprzecznic jako podwalina pod belki – wykonano.
 • Dostawa belek prefabrykowanych – w trakcie 5/10.

WD 86

 • Montaż belek MG-23A 8szt – wykonano,
 • Montaż deskowania płyty ustroju nośnego przęsło 1-2 – w trakcie.

PRZEPUST PH-03

 • Zabetonowano wylot od strony południowej; zabetonowano wylot od strony północnej,
 • Wznowiono prace związane z zasypką ścian bocznych.

PRZEPUST PH-04

 • Roboty ziemne: wykonano wykop pod przepust.

PRZEPUST P-24

 • Deskowanie i betonowanie płyty dennej: wykonano; montaż prefabrykatów – w trakcie

PRZEPUST P-25

 • Izolacja ścian prefabrykatów – wykonano.
 • Zasypka ścian prefabrykatów – w trakcie.
 • Zbrojenie płyty zespalającej – zakończono.
Link bezpośredni tutaj.