Postęp robót za dzień 30.11.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty:

DK-11:

DROGOWE (prace na kolejnych kilometrach):

 • GWN,
 • stabilizacja,
 • kruszywo,
 • krawężniki,
 • podbudowa,
 • warstwa wiążąca,
 • sma.

MOSTOWE

OBIEKT P-1

 • budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu: – w trakcie,
 • wykonano kotwienie ostatniej warstwy paneli (grunt zbrojony),
 • GWN powyżej przepustu, montaż geosiatki – wykonano.

OBIEKT PP

 • GWN na dojazdach – kotwienie ostatniego rzędu paneli,
 • prace przygotowawcze przed ułożeniem w-wy ochronnej z asfaltu lanego – układanie koniec T-48.

MOST M-1

 • wykonano hydrofobizację nitki lewej strefy podporowe – zakończono i odebrano prace,
 • asfalt twardolany – nitka P ułożono, nitka L w trakcie,
 • wyczyszczenie łożysk i montaż akcesori na podporze A i D – zakończono,
 • budowa kap chodnikowych na skrzydełkach za podporą D – w trakcie.

PRZEJŚCIE PZ-1

 • prace drogowe powyżej przepustu.

PRZEPUST PZ-2

 • asfalt twardolany – ułożono na jezdni L.

PRZEPUST PZ-3

 • asfalt twardolany – ułożono nitkla L i P.

BRANŻE DK11

 • Kanalizacja Deszczowa – regulacja wpustów.
 • Teletechnika-prowadzone są roboty wykończeniowe.

S6:

DROGOWE (kontynuacja na kolejnych kilometrach):

 • wykop,
 • nasyp,
 • stabilizacja,
 • podbudowa,
 • warstwa wiążąca.

MOSTOWE

M – 78

 • Podpora nr 4: betonowanie filarów nitka L: składanie formy, przygotowanie do betonowania
 • stanowisko do nasuwania: dostawy stali sprężającej i asortymentu do sprężenia,
 • montaż awanbeka: zamontowano segment pierwszy,
 • ustrój nośny: betonowanie SEG 1L etap I 0 wykonano.

WD 79

 • montaż zbrojenia korpusu P1 i P3– w trakcie,
 • montaż formy filarów P2 – w trakcie.

WD 80

 • Obiekt – 80 –archeologia.

WK 81

 • prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót mostowych,
 • budowa drogi dojazdowej DD06 – w trakcie,
 • utrzymanie nawierzchni torowej Objazdu Kolejowego.

WD 82

 • montaż deskowania korpusu P1- zakończono,
 • betonowanie korpusu P1 – wykonano.

WD83

 •  rozpoczęto prace,
 • trwają prace związane z budową objazdu w ciągu drogi powiatowej 3325Z,
 •  uzyskanie dostępu do podpór nr 2 i 1 – zakończenie.

MS 84A

 1. Betonowanie korpusu 1L – wykonano; betonowanie korpusu 1P – wykonano
 2. Betonowanie korpus 2L – wykonano;
 3. Montaż zbrojenia i deskowania korpusu 2P – w trakcie,

MS 85A

 1. Rozpoczęto wykop pod podpory 1 i 2. Z uwagi na duży napływ wody prace przerwano – powtórna analiza geologiczna – ocena Projektanta.

WD – 85

 • prace izolacyjne podpór – zakończono,
 • zasypka ław – w trakcie,
 • montaż łożysk – wykonano,
 • montaż rusztowań poprzecznic i zbrojenie poprzecznic – zakończono.

WD 86

 • montaż belek MG-23A 8szt – wykonano,
 • repery na filarach – zastabilizowano i dokonano pomiaru przed montażem belek.

PRZEPUST PH-03

 • zbrojenie skrzydeł i płyty zespalającej – zakończono,
 • zabetonowano wylot od strony południowej i od strony północnej.

Przepust PH-04

 • Roboty ziemne : wykonano wykop pod przepust.

Przepust P-24

 • Deskowanie i betonowanie płyty dennej: wykonano montaż prefabrykatów – w trakcie.

Przepust P-25

 • Montaż prefabrykatów na szerokości TZ – wykonano. Izolacja ścian prefabrykatów – w trakcie.

BRANŻE S-6

 • Energetyka – roboty przygotowawcze do wykonania przewiertów.
 • Wodociągi – rozpoczęto zgrzewanie rur dn 800 (WKW).
 • Gaz średnie ciśnienie -kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

 

 

Link bezpośredni tutaj.