Postęp prac na dzień 19.10.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty:

BRANŻA DROGOWA:
DK-11 -odcinek od Ronda Trzebiatowska do Ronda Janiska- kontynuacja

 • formowanie wykopów, nasypów,
 • stabilizacja podłoża,
 • warstwa kruszywa,
 • krawężniki,
 • warstwa podbudowy,
 • warstwa wiążąca.

S-6 – kontynuacja

 • wykopy,
 • nasypy,
 • stabilizacja podłoża.

BRANŻA MOSTOWA:
DK-11

Przepusty:

 • P-1 – Budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu – w trakcie. Wznowiono prace związane z formowaniem GWN.
 • PP – Prace porządkowe. Wznowiono prace związane z formowaniem GWN.
 • P2, P3, P4 – Zakończono zasypkę powyżej rur przepustu.

Mosty i wiadukty

M-1

 • Betonowanie kap chodnikowych – zakończono na obu nitkach .
 • Zasypka za podporą A – badania wynik pozytywny: wykonano warstwę podbudowy pod płyty przejściowe za podporą AL i AP.
 • Montaż urządzeń dylatacyjnych – zamontowano. Zabetonowano wnęki dylatacyjne na podporach AL., AP, DL, DP.
 • Rozpoczęto układanie izolacji grubej na płycie pomostu: wykonano nitka P, nitka L w trakcie

Przejścia

 • PZ-1 -Prace drogowe powyżej przepustu.
 • PZ-2 – Prace przygotowawcze przed ułożeniem w-wy zabezpieczającej z asfaltu lanego.
 • PZ-3 – Prace przygotowawcze przed ułożeniem w-wy zabezpieczającej z asfaltu lanego.

S6

M – 78

 • Podpora nr 1: wykonano wykop pod fundament.
 • Podpora nr 2: wykonano wykop pod fundament nitka L i P. Wykonano warstwę podbudowy (etap 1) z chudego betonu (korek) na podporze 2L i 2P.
 • Podpora nr 3: montaż zbrojenia filarów – w trakcie.
 • Podpora nr 4: przygotowanie (piaskowanie) formy filarów przed montażem.
 • Podpora tymczasowa w nurcie rzeki: montaż stężeń i zwiatrowań: w trakcie; wykonano stężenia na nitce L strona L.

WD 79

 • Wykonano  zbrojenie i betonowanie ławy P3 oraz wszystkie 3 ławy fundamentowe.
 • Rozpoczęto montaż zbrojenia korpusu P1 i filarów P2.

WK 81

 • Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót mostowych ; budowa drogi dojazdowej DD06 w trakcie; przygotowanie do robót ziemnych i pogrążenia ścianki szczelnej.

WD 82

 • Wykonano betonowanie ławy P3.
 • Dostawa stali zbrojeniowej i deskowania podpór: w trakcie.

MS 84A

 • Wykonano Izolację cienką powierzchni bocznych ław fundamentowych.
 • Wykonano zasypkę ław fundamentowych.
 • Wyciągnięcie ścianki technologicznej (3 boki) w trakcie.
 • Deskowanie i zbrojenie korpusu 1L: w trakcie

WD – 85

 • Trwają prace izolacyjne podpór.

WD 86

 • Budowa podbudowy pod rusztowania poprzecznic – wykonano
 • Montaż rusztowania i deskowania poprzecznic: w trakcie.

Przepust PH-03

 • Zbrojenie skrzydeł i płyty zespalającej – w trakcie.
 • Betonowanie płyty dennej wlotu i wylotu.

Przepust P-24

 • Zakończono dostawę prefabrykatów.
 • Roboty ziemne – wykonano wykop pod przepust.

Przepust P-25

 • Trwa dostawa prefabrykatów.
 • Wykonano wykop pod przepust i zabetonowano płytę denną.

Przepust PH-04

 • Rozboty ziemne : rozpoczęto wykop pod przepust.

ROBOTY BRANŻOWE

DK11

Wodno-kanalizacyjne

 • Przepięcie wodociągu DN500 – w trakcie.
 • Kontynuacja robót na zlewni D1.

Gaz:

 • Przeprowadzono próbę szczelności, poddano czyszczeniu – oczekiwanie na możliwość przepięcia.

Energetyka i Oświetlenie:

 • Rondo Janiska – wykonano w możliwym zakresie.
 • Roboty elektryczne zakończono.

ROBOTY BRANŻOWE

S-6

Energetyka

 • Pozostało do wykonania 9 kolizji elektroenergetycznych  z 22 .
 • Przygotowanie robót w zakresie przebudowy kolizji AE_SN_02.

Teletechnika

 • Pozostały do wykonania kolizje nr : 3,7,8 ( Farmy wiatrowe) z 9 kolizji.

Melioracje

 • Przełożenie koryta rz. Stramniczki km 113+082 kol. 5 – trwają prace.
 • Kolizja robót drenarskich nr 3 w km 110+600 – zakończono prace.

Gaz – sieć wysokiego ciśnienia

 • Trwają roboty przy montażu rury osłonowej dwudzielnej na istniejącym gazociągu.

Gaz – sieć średniego ciśnienia

 • Przebudowa kolizji PSG – PG 6 – poddany próbie szczelności.
 • Przebudowa kolizji PSG – PG 8 – poddany próbie szczelności.
 • Przebudowa kolizji PSG – PG 9 – trwają prace.

 

Link bezpośredni tutaj.