Postęp prac na dzień 12.10.2017r.

W minionym okresie wykonywano:

ROBOTY DROGOWE

S6: wykopy, nasypy, stabilizacja gruntu – kontynuacja na kolejnych kilometrach.

DK-11: GWN, stabilizacja gruntu, kruszywo, podbudowa, krawężniki – kontynuacja.

ROBOTY MOSTOWE

S-6:
Mosty i Wiadukty

M – 78
1. Podpora nr 2 – rozpoczęto wykop pod ławę.
2. Wykonano montaż zbrojenia filarów podpory 3L i 3P.
3. Montaż formy filarów podpora 4L – w trakcie.
4. STANOWISKO: zamontowano krążyny boczne i podłogę formy ustroju nośnego.
5.Podpora tymczasowa: rozpoczęto montaż stężeń i głowic podpory nitka L.

WD 79
1. Podbudowa z chudego betonu ławy P3 – wykonano.
2. Zbrojenie i betonowanie ławy P1 – wykonano.
3. Zbrojenie ławy P3 – wykonano, trwa montaż deskowania.

WK 81
1. Budowa Objazdu Kolejowego – przełożono ruch kolejowego na Objazd: od 10.10.2017 r.
2. Budowa drogi dojazdowej od strony zachodniej – w trakcie.

WD 82
1.Betonowanie ławy P2 i P3 – wykonano.

WD 83
1. Rozpoczęto prace ziemne. Wykonano wykop pod fundament podpory nr 1.
2. Trwają prace związane z budową Objazdu w ciągu drogi powiatowej 3325Z – uzyskanie dostępu do podpór nr 2 i 3.

MS 84A
1. Zbrojenie i betonowanie ław 2P – wykonano.
2. Izolacja cienka ścian fundamentów – w trakcie.
3. Rozpoczęcie deskowania i zbrojenia korpusu 1L.

WD 85
1. Prace izolacyjne podpór – w trakcie.

WD 86
1. Wykonanie podbudowy pod rusztowania poprzecznic – w trakcie.
2. Montaż rusztowania podparcia poprzecznic na odkładzie – w trakcie.

PRZEPUST PH-03
1. Zbrojenie skrzydeł i płyty zespalającej – w trakcie.

Przepust P-25
1.Dostawa prefabrykatów – w trakcie.
2. Wykonano wykop pod przepust w części TZ.

DK11:
OBIEKT P-1
1. Prace porządkowe przy korycie Kanału Drzewnego.
OBIEKT PP
1. Prace porządkowe.
OBIEKT P2, P3, P4
1. Prace związane z wykonaniem płotków faszynowych na rowach zostaną rozpoczęte po zakończeniu rozbiórki nasypu przeciążeniowego.

MOST M-1
1. Betonowanie kap chodnikowych – zakończono na obu nitkach. Pozostały odcinki przy dylatacyjne.
2. Zasypka za podporą A – przygotowanie do ułożenia w-wy podbudowy pod płyty przejściowe.
3. Deskowanie wnęk i dozbrajanie – betonowanie wnęk planowane na 13.10.2017 r.
4. Przygotowano płytę pomostu przed ułożeniem izolacji grubej (wyśrutowano pomost).

PRZEJŚCIE PZ-1
1. Prace drogowe powyżej przepustu

PRZEPUST PZ-2
1. Ułożono krawężnik mostowy

PRZEPUST PZ-3
1.Ułożono krawężnik mostowy

ROBOTY BRANŻOWE
S-6
Energetyka
1. Przepięto kolizje SN08, SN09.
2. Przepięto kolizje WN km 110-400.
3.Pozostało do wykonania 9 z 22 kolizji.

Teletechnika
1.Pozostały do wykonania kolizje nr : 3,7,8 (Farmy wiatrowe) z 9 kolizji.

Melioracje
1.Kontynuacja robót na rowie S-C km 112-300 – układanie koszy gabionowych- zakończono roboty.
2. Przełożenie koryta rz. Stramniczki km 113+082 kol. 5 – rozpoczęcie robót.
3. Rozpoczęcie robót drenarskich w km 110+600 – kolizja 3.

Gazowe:
Gaz – sieć wysokiego ciśnienia
1. Od 06.10.2017 – montaż rury ochronnej dwudzielnej w rejonie PG1.
Gaz – sieć średniego ciśnienia
1. Trwają prace przy przebudowie kolizji PSG – PG2 122+000 (Pozostały do wykonania 2 kolizje gazowe PW9/2a).

Wodno-kanalizacyjne:
1. Usuwanie kolizji:
– w km 117+155 DN 160 – zmiana technologii ze względu na drzewa w rezerwacie przyrody – w trakcie.
– w km 119-400 – w trakcie.
– km 111+800 DN 20 – w trakcie robót.

Kanalizacja Sanitarna tłoczna:
1. Usuwanie kolizji:
– km 117+155 – DN 63 – w trakcie.

DK11:

Wodno-kanalizacyjne
1.Kontynuacja prac na zlewni D1.
2. Przeprowadzono próbę szczelności, pobrano wodę do badań

Gaz:
1. Przeprowadzono próbę szczelności, poddano czyszczeniu – oczekiwanie na możliwość przepięcia.

Teletechnika:
Kanał technologiczny wzdłuż trasy zasadniczej – zakończenie prac uzależnione od wykonania rowu drogowego, kanał technologiczny wykonano w możliwym zakresie łącznie z wprowadzeniem przewodu.

Link bezpośredni tutaj.