Postęp prac na dzień 31.08.2017r.

W minionym okresie zrealizowano n/w roboty:

DROGOWE DK11:

1. Wykonanie GWN na odc. 1+642-1+900 – jezdnia prawa i lewa.
2. Wykonanie stabilizacji na odc. 1+642-1+900- jezdnia prawa.
3. Wykonanie stabilizacji na wlocie AA strona lewa- rondo Trzebiatowska.
4. Wykonanie krawężników na wlocie AA str. lewa Rondo Trzebiatowska.
5. Wykonanie materaca na odc. 2+640-2+670.
6. Rozpoczęcie wykopu na odc. 2+670-2+750.

MOSTOWE DK11:

OBIEKT P-1
1. 1. Prace porządkowe przy korycie Kanału Drzewnego.

OBIEKT PP
1. Prace porządkowe i okołoobiektowe.

OBIEKT P2, P3, P4
1. Likwidacja kanału obiegowego –  bieżący przegląd rowów melioracyjnych.

MOST M-1
1. Betonowanie kap chodnikowych – w trakcie.
2. Zasypka za podporą A – wymiana górnej warstwy.
3. Przygotowanie wnęk pod montaż urządzeń dylatacyjnych – wykonano.
4. Antykorozja dźwigarów głównych przęsło B-C.

PRZEJŚCIE PZ-1
1. Prace porządkowe.

PRZEPUST PZ-2
1. Izolacja płyt przejściowych – zakończono.

PRZEPUST PZ-3
1. Prace porządkowe.

BRANŻE DK11:

Wodno-Kanalizacyjna
1. Wodociąg DN 500 Rondo Trzebiatowska – kontynuacja.
2. Kanalizacja deszczowa Rondo Trzebiatowska – zakończono.
3. Kanalizacja deszczowa Rondo Janiska zlewnia W8 – kontynuacja.

Energetyka
1. Oświetlenie uliczne – kontynuacja.

Teletechnika
1. Kanał technologiczny – w trakcie.
DROGOWE S-6:

1. Prace związane z Wykopem i Nasypem na odc. 110+990-111+430, 110+840-111+470.
2. Prace związane z odhumusowaniem na DD04.
3. Prace związane z wymianą gruntu na odc. 109+950-110+0,00.
4. Stabilizacji podłoża na odc. 110+500-110+600.
5. Stabilizacja podłoża na odc. 110+700-110+840.
6. Wykonanie oraz stabilizacja II warstwy nasypu D05 km 0+300-0+400.
7. Wykonanie oraz stabilizacja IV warstwy nasypu D05 km 0+130 – 0+240.
8. Wykonanie I warstwy nasypu w km 121+700 – 121+850.
9. Wykonywanie wykopów na odcinku miedzy MS 85A, a WD86 (zaawansowanie 70%)
10. Zakończenie II warstwy nasypu w km 116+800-117+030.
11. Wykopy na odc. WD84 a MS-84A (zaawansowanie 20%).
12. Wykonywanie nasypów i wykopow na odc. WK 81 ,a WD82.
13. Wymiana gruntu przy MS84A (zaawansowanie 70%).

MOSTOWE S6:

M-78
1. Podpora nr 1 – teren zalany
2. Podpora nr 2 – teren zalany
3. Podpora nr 3: zbrojenie ławy fundamentowej 3L – teren zalany
4. Podpora nr 4: teren zalany
5. Podpora nr 5: betonowanie korpusu 5P – wykonano
6. STANOWISKO: betonowanie belek ślizgowych nitka L – etap 2 wykonano
7. Podpora tymczasowa: przygotowanie platformy roboczej – wykonano: teren zalany. Dostarczono pontony robocze.

WD-79
1. Wykop pod podpory: rozpoczęcie 31.08.2017 r.

WK 81
1. Budowa objazdu kolejowego: formowanie nasypu – w trakcie

WD-82
1. Wykop pod podporę nr 3 – wykonano
2. Warstwa podbudowy z chudego betonu – podpora nr 3 – wykonano
3. Usunięcie kolizji eSN podpora nr 2 – zakończono
4. Wykop pod podporę nr 2 i 3 – rozpoczęcie 31.08.2017 r.
MS 84A
1. Montaż rozparć ścianki: w trakcie
2. Wykop pod wymianę gruntu – kontynuacja

WD-85
1. Prace porządkowe

WD 86
1. Korpus podpory nr 3 – zabetonowano
2. Prace porządkowe – w trakcie

PRZEPUST PH-03
1. Przygotowanie do ustawiania prefabrykatów – w trakcie

PRZEPUST P-24
1. Dostawa prefabrykatów – w trakcie

BRANŻE S-6:

Energetyka
1. Kolizjie WBSN 02 – zakończono
2. Kolizje SN08, SN09 – w trakcie uzgodnień terminów przepięcia.
3. SN02, SN03 – uzgodniono datę przepięcia w ZE na 07.09.2017 r.

Teletechnika
1. Przepięcie lini światłowodowej kolizja nr 4 w km 115+600 – wykonano.
2. Rozpoczęcie robót na kolizji nr 9 w km 122+300.

Melioracje
1. Przebudowa rowu R-A – wykonano w możliwym zakresie.
2. Rozpoczęcie robót na rowie S-C.

Gaz
• Gaz – sieć wysokiego ciśnienia
1. Roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej Wysokiego Ciśnienia PG2.
2. Trwają prace przy usuwaniu kolizji sieci gazowej Wysokiego Ciśnienia PG1 na odcinku PZ10 – PZ9 (Węzeł Kołobrzeg Wschód).
• Gaz – sieć średniego ciśnienia
1. Kolizja PG2 G.ENGAZ DN 160 w km 115+300 – ustalono dzień wykonania próby szczelności na dzień 01.09.2017 r.
2. Kolizja PG3 G.ENGAZ DN 90 w km 116+550 – trwają prace przygotowawcze odwodnienie terenu.
3. Kolizja PG5 G.ENGAZ DN 90 – w km 121+500 zgrzewanie rur.

Wodno-Kanalizacyjne
1. Usuwanie kolizji:
– w km 116+210 DN 160 – próbę wykonano, pobrano wodę do badań – oczekiwanie na wyniki (01.09. 2017) pozostało przepięcie wodociągu.
– w km 116+500 DN 160 – przygotowanie do próby.
-w km 117+155 DN 160 – przygotowanie do próby.
-w km 122+100 DN 110 – trwają roboty montażowe.

Kanalizacja Sanitarna tłoczna
1. Usuwaniem kolizji: w km 117+155 DN 63 – w trakcie.

Link bezpośredni tutaj.