03.08.- 17.08.2017r. Postęp prac

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

DK – 11:
1.Układanie krawężników,
2.Wykonanie stabilizacji,
3.Wykonanie GWN,
4.Kontynuacja skarpowania nasypu oraz formowania poboczy.

S – 6:
1. Wykonywanie prac związane ze stabilizacją podłoża,
2. Odhumusowanie,
3. Wykopy,
4. Budowa nasypu na DD05,
5. Kontynuacja stabilizacja podłoża na DD05,
6. Budowa nasypów.

ROBOTY MOSTOWE:

DK11:

OBIEKT P-1
1. Prace porządkowe przy korycie Kanału Drzewnego.

OBIEKT PP
1.Prace porządkowe i okołoobiektowe.

OBIEKT P2, P3, P4
1.Wykonanie przepustu wraz z zasypaniem – zaawansowanie prac 80%

MOST M-1
1.Betonowanie kap chodnikowych – nitka P: pierwsze sekcje – rozpoczęcie.
2.Zasypka za podporą A – wymiana górnej warstwy – w trakcie.
3.Przygotowanie wnęk pod montaż urządzeń dylatacyjnych – w trakcie.

PRZEJŚCIE PZ-1
1.Prace porządkowe.

PRZEPUST PZ-2
1.Izolacja płyt przejściowych.

MOSTOWE S6:

Most 78
1.Podpora nr 1 – wykonanie posadowienia w technologii kolumn CMC – zakończono.
2.Podpora nr 3: wykop + warstwy wyrównawcze z chudego betonu – wykonano; rozpoczęcie montażu zbrojenia ławy fundamentowej 3P.
3.Podpora nr 4: zabetonowano ławy fundamentowe 4L i 4P; montaż zbrojenia filarów 4L i 4P – wykonano.
4.Podpora nr 5: zabetonowano korpus 5L, deskowanie korpusu 5P – w trakcie.
5.STANOWISKO: spawanie blach okuciowych dla belek nitka L: w trakcie.
6.Podpora tymczasowa: dostawa rur zakończona; dostawa oczepów: w trakcie.

WK 81
1.Budowa objazdu kolejowego – stabilizacja podłoża – wykonano. Wymiana gruntu – w trakcie. Budowa nasypu kolejowego – w trakcie.

MS 84A
1.Pogrążenie ścianki szczelnej tymczasowej – w trakcie: zakończenie.

WD 85
1.Betonowanie korpusu podpory nr 3 – wykonano.

WD 86
1.Zbrojenie i deskowanie podpory nr 3 – w trakcie; betonowanie plan 17.08.2017 r.
2.Uporządkowanie terenu placu budowy wiaduktu – w trakcie.

PRZEPUST PH-03
1.Dostawa prefabrykatów – w trakcie.
2.Wykop pod przepust – rozpoczęcie.

BRANŻE DK 11:
1.Montaż fundamentów oświetlenia rondo Trzebiatowska i Janiska.
2.Zgrzewanie rurociągu DN 500 rondo Janiska.
3.Kanalizacja deszczowa DN 300 rondo Janiska.

BRANŻE S6:
1.Kolizja energetyczna w km 110+400 SN 02 i SN 03.

Link bezpośredni tutaj.