20.07.-26.07.2017r. Postęp prac

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

DK – 11

1. Kontynuacja budowa nasypu na trasie głównej.
2. Kontynuacja układania chodników i wjazdów na rondzie Trzebiatowska.
3. Układanie krawężników.
4. Kontynuacja układania materaca na odc. Rondo Janiska na wlocie BD, BC.
5. Rozbiórki na rondzie Janiska.

S – 6
1. Kontynuacja budowy nasypu przeciążającego.
2. Kontynuacja stabilizacja podłoża.
3. Wymianą gruntu na trasie głównej.
4. Odhumusowanie na DD06.
5. Rzbiórka budynków w KM 108+870.
6. Odhumusowanie  miedzy obiektem WD82 – WD83.
7. Stabilizacja nasypów.

ROBOTY MOSTOWE :

DK-11

OBIEKT P-1
1. Budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu.

OBIEKT PP
1. Wykonanie spoin elewacji wewnętrznej Przejścia.

OBIEKT P2, P3, P4
1. Zakończony okres konsolidacji nasypu przeciążeniowego. Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych
MOST M-1
1. Montaż desek gzymsowych.
2. Zasypka za podporą A – zakończono.
3. Spoinowanie krawężnika – zakończona.
PRZEPUST PZ-2
1. Zasypka pod płyty przejściowe – zakończono.
2. Podbudowa pod płyty przejściowe – zabetonowano. Montaż zbrojenia płyt przejściowych – rozpoczęcie.
3. Formowanie stożków – w trakcie.

PRZEPUST PZ-3
1. Izolacja płyt przejściowych – zakończono.

S-6

Most – 78
1. Ścianki szczelne: montaż rozparć na komorze nr 4 – wykonano.
2. Betonowanie warstwy podbudowy podpora 4L i 4P – wykonano.
3. Deskowanie i betonowanie belek ślizgowych nitka prawa – wykonano.

wiadukty

WD – 85
1. Montaż zbrojenia korpusu podpory nr 3 – zakończono.
2.Montaż deskowania – zakończono.

WD – 86
1. Korpus podpory nr 1 – zabetonowano.
2. Filary podpory nr 2 – zabetonowano.
3. Zbrojenie i deskowanie podpory nr 3 – w trakcie.
4. Uporządkowanie terenu placu budowy wiaduktu – w trakcie.

WK-81
1. Budowa objazdu kolejowego – stabilizacja podłoża – wykonano.

ROBOTY BRANŻOWE

DK11

Energetyka:
1. Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji średniego napięcia linii 568, 542, 540, 531.
2. Roboty związane z montażem zasilania do stacji meteo – zakończono.

Wodno-kanalizacyjno-gazowe:
1. Zlewnia nr 7 – wykonano.
2. Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji DN 500 na R. Trzebiatowska.
3. Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji gazu średniego ciśnienia DN125.
4. Kontynuacja robót związanych z kanalizacją deszczową R. Trzebiatowska.

BRANŻE – S6

Energetyka
1. Kolizje WBSN 02, SN 08, SN 09 – przewierty – wykonano.
2..Kolizja ZDNN 01 ZDNN 02 w km 112+200 montaż rur osłonowych – w trakcie.

Melioracja
1. Roboty związane z wykonaniem rowu PA.
2. Roboty związane z wykonaniem rowu R-M.
3. Oczyszczenie koryta rzeki Stramniczki – zakończono

Gaz
1. Roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej Wysokiego Ciśnienia DN 150.

Link bezpośredni tutaj.