11-19.07.2017r. Postęp prac

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

 DK – 11

1.    Budowa nasypów

2.    Układanie chodników i wjazdów na rondzie Trzebiatowska

3.    Kontynuacja układania krawężników na Trasie Głównej

4.    Wykonanie stabilizacji

5.    Wykonanie GWN

6.    Budowa materaca na odc. 2+920-2+930 oraz Rondo Janiska na wlocie BE, BD, BC

S – 6

1.    Kontynuacja budowy nasypu przeciążąjącego

2.    Stabilizacja podłoża na DD05

3.    Prace związane z wymianą gruntu na DD11

4.    Odhumusowanie na odc.112+380 – 113+000

5.    Stabilizacja podłoża na odc. 114+550 – 114+620

6.    Wykonywanie nasypów na D05 w km 0+170 – 0+250

7.    Stabilizacja nasypów na T.Z w km 116+800 – 117+030

8.    Wykonywanie nasypów na T.Z w km 116+800 – 117+030

9.    Stabilizacja nasypów na DD23 kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE :

 DK-11

 OBIEKT PP

1.    Wykonanie elewacji wewnętrznej Przejścia

MOST M-1

1.    Montaż desek gzymsowych: narastająco ok 160szt nitka L

2.    Zasypka za podporą A – w trakcie

3.    Spoinowanie krawężnika – w trakcie

PRZEPUST PZ-2

1.    Zasypka pod płyty przejściowe

2.    Formowanie stożków

PRZEPUST PZ-3

1.    Izolacja płyt przejściowych

S-6

 Most 78

1.    Ścianki szczelne: dobicie do rzędnej komory nr 3 i 4

2.    Zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej 5P

3.    Deskowanie i betonowanie belek ślizgowych nitka L

4.    Zbrojenie belek ślizgowych nitka P

5.    Zbrojenie korpusu 5L i 5P

Wiadukty

WD – 85

1.    Zbrojenie podpory nr 3

2.    Deskowanie podpory nr 3

 WD – 86

1.    Betonowanie filarów podpory 2

2.    Betonowanie korpusu podpory nr 1

3.    Montaż zbrojenia korpusu podpory nr 3

WK-81

1.    Droga dojazdowa

2.    Budowa objazdu kolejowego – prace przygotowawcze

BRANŻE:

 Energetyka

1.    Roboty związane z usuwaniem kolizji energetycznych – wznowienie robót:

– kolizjie WBSN 02, SN 08, SN 09 – przewierty

Melioracja

1.    Roboty związane z wykonaiem rowu PA, PA-6-1

2.    Roboty związane z wykonaniem rowu R-M

3.    Oczyszczenie koryta rzeki Stramniczki

Gazownictwo

1.    Roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej WC DN 150 w km 109+750

Link bezpośredni tutaj.