23.06.-28.06.2017r. – Postęp prac

ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ:

  DK – 11

 1. Kontynuacja kolumn CMC na odc. 1+175-1+210, 1+235-1+270.
 2. Układanie masy na trasie głównej – odcinek 1+910-2+120 jezdnia prawa.
 3. Przygotowanie pod stabilizację i wykonanie na trasie głównej KM 2+190-2+260JP, KM 2+110-2+170 jezdnia lewa.
 4. Kontynuacja układania krawężników na rondzie Janiska i trasie głównej.

S – 6

 1.  Kontynuacja drenów pionowych VD na odc. 108+160-108+5304.
 2. Odchumusowanie trasy głównej od WD-82 – WD-83 –kontynuacja.
 3. Stabilizacja gruntu na DD23 w km 0+000 – 1+1008.
 4. Wykonywanie kolejnej warstwy nasypu na DD17 w km 0+010 – 0+100.

ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ :

DK-11

OBIEKT P-1

 1. Wykonywanie wykopów na trasie głównej w km 117+300 – 117+400.
 2. Kontynuacja odhumusowania na trasie głównej KM 109+040 – 109+650.
 3. Porządkowanie po rozbiórkach na działkach ogrodniczych.
 4. Poprawa wypełnienia koszy gabionowych – zakończono.
 5. Wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC na dojeździe – zakończono.

OBIEKT PP

 1.  Wykonanie elewacji wewnętrznej Przejścia – w trakcie.
 2. Wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC na dojeździe – zakończono.

 OBIEKT PP

 1.  Wykonanie elewacji wewnętrznej Przejścia – w trakcie.
 2. Wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC na dojeździe – zakończono.

MOST M-1

 1.  Montaż zbrojenia płyt przejściowych – zakończono.
 2. Betonowanie płyt przejściowych – zakończono.
 3. Wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC – zakończono.
 4. Antykorozja – warstwa końcowa – dźwigarów konstrukcji mostu: – przęsło A-B nitka prawa i lewa.
 5. Dostawa i montaż desek gzymsowych: kolejna partia.

PRZEPUST PZ-3

 1. Izolacja płyt przejściowych – rozpoczęcie.

ROBOTY BRANŻOWE:

Wodno-Kanalizacyjne

 1. Zlewnia z wylotem do Stramniczki W8 – montaż wpustów deszczowych – w trakcie.
 2. Zlewnia 4 – kontynuacja.
 3. Montaż krat żeliwnych do wpustów deszczowych – rondo Trzebiatowska.

Teletechnika

 1.  Przepust pod kanałem Drzewnym dla Kanału Technologicznego – w trakcie.

Energetyka

 1.  Montaż okablowania dla oświetlenia ulicznego – rondo Trzebiatowska.

S-6

 M – 78

 1. Instalacja ścianki szczelnej na komorze nr 4 i 3 .
 2. Wykop fundamentowy w obrysie podpory nr 4 – rozpoczęcie.
 3. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej podpory 5L .
 4. Betonowanie fundamentów belek ślizgowych.
 5. Montaż zbrojenia belek ślizgowych – w trakcie.

WD – 85

 1. Rozbiórka deskowania (po betonowaniu) podpory nr 1 – w trakcie.
 2. Rozbiórka formy filara nr 2 – wykonano, Betonowanie 2szt .
 3. Deskowanie podpory nr 3 – rozpoczęcie.
 4. Uporządkowanie terenu placu budowy wiaduktu – wykonano.

 WD – 86

 1. Deskowanie i zbrojenie korpusu podpory nr 1 i filara nr 2 – w trakcie.
 2. Zbrojenie podpory nr 3 – w trakcie.
 3. Uporządkowanie terenu placu budowy wiaduktu – wykonano.

ROBOTY BRANŻOWE:

Energetyka

 1.  Usuwanie kolizji energetycznych SN w km 109+700 i 115+450 – w trakcie.

Teletechnika

 1. Montaż rur osłonowych, przepustów wykonywaniei przewiertów dla usunięcia kolizji teletechnicznych.

Melioracja

 1. Roboty związane z wykonaniem odmulenia, renowacji i budowy rowu PA.
Link bezpośredni tutaj.