16.06.-22.06.2017r. Postęp prac

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ:

DK – 11
1. Rozpoczęcie kolumn CMC na odc. 1+510-1+550.
2. Wykonanie stabilizacji gruntu na odc. 2+035-2+110 JL, 2+070-2+190 JP.
4. Układanie kruszywa 0/31,5 na odc 1+900-2+070 JP.
5. Rozpoczęcie układania krawężników na rondzie Janiska.

S – 6
1.Porządkowanie po rozbiórkach na działkach ogrodniczych.
2. Kontynuacja drenów pionowych VD na odc. 108+160-108+530.
3.Kontynuacja odhumusowanie na DD02 KM 0+100-0+700, DD11 KM 1+300 -0+800 i T.G. KM 109+040 – 109+650.
4. Budowa Drogi Dojazdowej do M-78.
5. Budowa nasypu na DD23 w km 0+000 – 0+800.
5. Stabilizacja nasypów na DD17 kontynuacja.
6. Stabilizacja nasypów na DD23 km 0+000 – 0+800.
7. Odchumusowywanie T.G. km 116+400 – 117+240, DD16.
8. Wykonywanie wykopów na T.G. w km 119+970 – 120+000.

ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

DK-11

OBIEKT P-1

1. Ułożenie GWN nad obiektem, montaż geosiatki – w trakcie.
2. Poprawa wypełnienia koszy gabionowych – w trakcie.

OBIEKT PP

1. Prace przygotowawcze przed wykonaniem elewacji wewnętrznej Przejścia.
2. Izolacja płyt przejściowych i płyty zespalającej – w trakcie.

MOST M-1

1. Wykonanie w-wy podbudowy pod płyty przejściowe za podporą D. Rozpoczęto montaż zbrojenia płyt przejściowych.
2. Wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC na dojeździe do obiektu od strony Ronda Trzebiatowska.
3. Antykorozja – warstwa końcowa  dźwigarów konstrukcji mostu:

PRZEPUST PZ-3
1. Beton płyt przejściowych – wykonano.
2. Przygotowanie do izolacji płyt przejściowych.

PRZEPUST P-11
1. Wykonanie drogowego materaca powyżej przepustu – w trakcie.

PRZEPUST P-18
1. Wykonanie drogowego materaca powyżej przepustu – w trakcie.

S-6

M – 78
1. Instalacja ścianki szczelnej na komorze nr 4 – w trakcie.
2. Instalacja ścianki szczelnej na komorze nr 3 – w trakcie.
3. Montaż zbrojenia ławy fundamentowej podpory 5 – w trakcie.
4. Montaż zbrojenia belek ślizgowych – w trakcie.
5. Betonowanie fundamentów belek ślizgowych – wykonano nitkę L.

WD – 85
1. Zakończono montaż deskowania korpusu podpory nr 1.
2. Zakończono montaż zbrojenia filarów podpory 2.

WD – 86
1. Wykonano betonowanie ławy fundamentowej nr 3.
2. Dostawa deskowania na korpus P1 i filar P2.
3. Rozpoczęto zbrojenie korpusu P1.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA:

DK-11

1. Zlewnia z wylotem do Stramniczki W8 – wykonano ciąg główny DN 500.
2. Zlewnia z wylotem do Stramniczki W8 – montaż wpustów deszczowych – w trakcie.
3. Zlewnia 4 – montaż studni i wpustów deszczowych.
4. Regulacja wpustów deszczowych – rondo Trzebiatowska – wykonano.

S-6

1. Roboty związane z wykonaniem odmulenia, renowacji i budowy rowu PA.

BRANŻA TELETECHNICZNA:

DK-11

1. Przepust pod rzeką Parsętą dla Kanału Technologiczny – wykonano.

S-6

1.Montaż rur osłonowych, przepustów wykonywaniei przewiertów dla usunięcia kolizji teletechnicznych.

BRANŻA ENERGETYCZNA:

DK-11
1. Montaż okablowania dla oświetlenia ulicznego – rondo Janiska.

S-6
1.Usuwanie kolizji energetycznych SN w km 109+700 i 115+450 – w trakcie.

 

 

Link bezpośredni tutaj.