05.06.-14.06.2017r. Postęp prac

W minionym okresie realizowano:

Postęp prac przy DK-11

Roboty  Drogowe:
1. Układanie krawężników na odc. 1+900-2+130 JP,
2. Budowa nasypu na odc. 1+642-1+672,
3. Przygotowanie pod GWN na odc. 2+130-2+300 JL i JP,
4. Przygotowanie pod stabilizację na odc.2+440 – 2+530 JLiJP,
5. Przygotowanie pod stabilizację  na odc.1+900-2+130 JL,
6. Przygotowanie pod GWN na odc. 2+590-2+660 JL i JP,
7. Przygotowanie i wykonanie stabilizacji na rondzie Janiska ,
8. Ułożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 na Rondzie Trzebiatowska,
9. Ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na odcinku próbnym wlot AD – Rondo Trzebiatowska,
10. Przygotowanie platform pod CMC.

Roboty mostowe:

PRZEPUST  P-1
1. Zakończono formowanie stożków nasypowych.
2. Dostawa geosiatki.

PRZEJŚCIE PP
1. Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.
2. Izolacja płyt przejściowych i płyty zespalającej –  położenie primera.

MOST M-1

1.Zasypka za podporą D do wysokości płyt przejściowych.
2.Izolacja ścianek zaplecznych podpora A i D.
3. Dostawa desek gzymsowych: 16.06.2017.

PRZEJŚCIE PZ-1

1.Zasypka ponad płytą zespalającą.

PRZEPUST PZ-2
1.  Zakończono wykonanie drenażu za ścianami przepustu.
2. Zakończono Formowanie zasypki za ścianami przepustu.
3. Zakończono zsypkę wewnątrz przepustu + ściek korytkowy.

PRZEPUST PZ-3
1. Zakończono podbudowę pod płyty przejściowe.
2. Zakończono montaż zbrojenia płyt przejściowych.
3. Deskowanie płyt przejściowych – w trakcie.
4. Beton płyt przejściowych – plan 16.06.2017

PRZEPUST P-11
1. Wykonanie nowego materaca pod rurę przepustu – zakończono
2. Ułożenie rury przepustu + zasypka obok i nad – zakończono
3. Puszczenie wód przez przepust i likwidacja kanału obiegowego – zakończono
4. Wykonanie drogowego materaca powyżej przepustu – w trakcie

P-18
1. Wykop, wykonanie materaca, montaż rury przepustu – wykonano
2. Zasypka obok i nad rurą przepustu – w trakcie

ROBOTY BRANŻOWE:

1. Zlewnia z wylotem W 8 – do rzeki Stramniczki – kontynuacja.
2. Montaż przepustów dla oświetlenia ulicznego – Rondo Janiska.
3.Wykonywanie przewiertu dla kanału teletechnicznego pod rzeką Parsętą – kontynuacja.

Postęp prac przy  S6

Roboty Drogowe:

1.Kontynuacja rozbiórek na działkach ogrodniczych.
2. Rozpoczęcie drenów pionowych VD na odc. 108+160-108+530.
3.Odhumusowanie na DD02 KM 0+100 i T.G. KM 109+040.
4. Budowa Drogi Dojazdowej do M-78.
5. Wykonywanie płotków herpetologicznych.
6. Przygotowanie miejsca pod wytwórnie mas bitumicznych.
7. Rozpoczęcie odhumosowywania S6 km 117+242 – 117+788.
8. Odhumusowywanie S6 od WD84 – WD83.
9. Wykonywanie wykopów na S6 km 117+242 – 117+788.
10. Wykonywanie nasypów na DD17.
11. Stabilizacja nasypów na DD17.

M – 78
1. Zakończono instalację ścianki szczelnej na komorze nr 5.
2. Zakończono wykop pod ławę fundamentową podpory nr 5.
3. Wykonano warstwę podbudowy pod ławę fundamentową nr 5.
4. Wykonano warstwę podbudowy pod belki ślizgowe stanowiska do nasuwania.
5. Rozpoczęto montaż zbrojenia belek ślizgowych.
6. Instalacja ścianki szczelnej na podporze nr 4 – w trakcie

WD – 85
1. Zakończono wykopy pod ławy fundamentowe.
2. Wykonano betonowanie ławy fundamentowej nr 1 .
3. Przygotowania do betonowania ławy fundamentowej nr 3 – w trakcie.

Roboty branżowe:

1. Kolizja WN 110 kV w przęśle 37-38 – wykonano 06.06.2017r.
2. Kolizja SN w km 109+700 – wykonano przewiert.Wykonywanie przewiertu dla usunięcia kolizji w km 119+780 – kontynuacja.

Link bezpośredni tutaj.