26.05.-31.05.2017r. Postęp prac

W minionym tygodniu zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

DK – 11
1.Rozpoczęcie układania krawężników na rondzie Trzebiatowska.
2.Ułożenie kruszywa łamanego 0/31,5 na rondzie Trzebiatowska Wlot AD – na odcinku próbnym pod MMA.
3.Budowa nasypu na odc. 1+642-1+672.
4.Wykonanie stabilizacji na odc.1+900-2+120 JP.
5.Budowa nasypu na odc. 2+235-2+300.
6.Wykonanie GWN na odc. 2+440 – 2+530.
7.Ułożenie materaca na odc. 2+590-2+660.
8.Rozpoczęcie budowy nasypu zasadniczego na odc. 2+590-2+660.
9.Wykonanie GWN na rondzie Janiska.

S – 6
1.Kontynuacja rozbiórek na działkach ogrodniczych.
2. Kontynuacja budowy platformy na odc. 108+160-108+530.
3. Stabilizowanie nasypów na DD23 w km 1+380 – 2+577.
4. Stabilizacja warstw nasypu na D05 w km 0+300 – 0+400 oraz 0+150 – 0+250.
5.Wykonywanie wykopów na DL1 (rowy).
6.Wykonywanie wykopów S6 km 121+850 -122+000.

Przepust P-1
1.Montaż paneli gruntu zbrojonego -trakcie.
2.Formowanie stożków nasypowych – w trakcie.
Zasypka – warstwa końcowa. Dostawa geosiatki.

Przejście dla pieszych PP
1.Montaż paneli gruntu zbrojonego – zakończono.
2.Wykonano płytę zespalającą nad prefabrykatami.
3.Formowanie stożków nasypowych – w trakcie .
4.Wykonano warstwę podbudowy pod płyty przejściowe.
5.Montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych.

MOST M-1
1.Ułożenie izolacji grubej w obrębie kap chodnikowych – zakończono.
2.Montaż docelowych łożysk – zakończono .
3. Drenaż za przyczółkiem D i A -zakończono.
4. Montaż zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie – zakończono.
5. Przygotowanie platformy pod wykonanie kolumn CMC za podporą.
6. Montaż krawężnika- w trakcie.
7. Zasypka za podporą D do wysokości płyt przejściowych – w trakcie.

PRZEJŚCIE PZ-1
1.Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych przed ułożeniem izolacji grubej.
2.Ułożenie izolacji na płycie zespalającej i płytach przejściowych.
3.Wykonanie warstw drogowych powyżej przejścia.

PRZEPUST PZ-2
1.Zabetonowano skrzydła południowe
2. Izolacja ścian skrzydeł i prefabrykatów – w trakcie.
3. Formowanie zasypki wewnątrz przepustu – zakończono.
4. Formowanie zasypki ścian przepustu – w trakcie.

PRZEPUST PZ-3
1.Wykonano płytę zespalającą nad prefabrykatami.
2. Zbrojenie płyt przejściowych – w trakcie.
3. Formowanie zasypki ścian przepustu – w trakcie.

ROBOTY BRANŻOWE:

DK11
ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE:

1.Zlewnia nr 8 – wylot do rzeki Stramniczki:
– montaż separatora
– montaż osadnika
2.Montaż studni betonowych 1200.
3.Wodociąg DN 500 – montaż zasuw DN 500 – Rondo Trzebiatowska.

S-6
ROBOTY ELEKTRYCZNE:

1.Scalanie słupów kratowych – dotyczących kolizji WN 110 w km 115+600.

Link bezpośredni tutaj.