18-23.04.2017r. Postęp prac

W minionym tygodniu zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

DK – 11
1.Przygotowanie ronda Trzebiatowska pod stabilizację .
2.Rozpoczęcie układania materaca na odc.2+400-2+570.
3.Profilowanie pod materac wraz z układaniem materaca na rondzie Janiska.

S – 6
1.Porządkowanie terenu po wycince drzew na trasę S-6.
2. Rozpoczęcie odhumusowanie na w śladzie DP 3324Z KM 0+300-0+650.
3. Rozpoczęcie odhumusowanie węzeł Ustronie Morskie.
4.Rozpoczęcie odhumusowania DD23 w KM 1+500-2+587.

ROBOTY MOSTOWE :

 • Przepust P-1
  – zasypka z gruntu zbrojonego z użyciem paneli ViaWall
 • Przejście PP
  – zasypka z gruntu zbrojonego z użyciem paneli ViaWall
 • Most M-1
  – drenaż za przyczółkiem D – w trakcie
  – montaż zbrojenia kap chodnikowych na odkładzie – zakończono
  – montaż zbrojenia płyt przejściowych – na odkładzie – rozpoczęcie
  – ułożenie izolacji grubej w obrębie kap chodnikowych
 • Przepust PZ-1
  – Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych przed ułożeniem izolacji grubej
 • Przepust PZ-2
  – zabetonowano skrzydła północne
  – przygotowanie deskowania skrzydeł południowych
 • Przepust P-11
  – wykonanie materaca pod rurę przepustu – w trakcie
 • Przepust PZ-3
  – zasypka, wykonanie drenażu opaskowego

ROBOTY BRANŻOWE :

Odwodnienie drogowe
1.Ciąg główny – zlewnia 3.
2. Montaż separatora nr 3 – zlewnia 3.
3. Ciąg główny – zlewnia 5.

Link bezpośredni tutaj.