10-15.04.2017r. Postęp prac

W minionym tygodniu zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

DK – 11
1. Przygotowanie ronda Trzebiatowska pod stabilizację.
2. Wykonanie materaca na odc.2+235-2+300.
3. Profilowanie pod materac wraz z układaniem materaca na rondzie Janiska.
4. Profilowanie pod materac na odc.2+400-2+500.
5. Przygotowanie GWN na odc. 1+900-2+235 JL i JP.

S – 6
1.Porządkowanie terenu po wycince drzew na trasę S-6

ROBOTY MOSTOWE :

P-1
1. Skierowanie wód Kanału Drzewnego przez Przepust.
2. Zasypka z gruntu zbrojonego z użyciem paneli ViaWall.
PP
1. zasypka z gruntu zbrojonego z użyciem paneli ViaWall.
M-1
1. Izolacja cienka podpór C i D.
2. Zasypka i drenaż za przyczółkiem D (w trakcie).
3. Montaż zbrojenia kap cotygodniowych na odkładzie.
4. Wykonanie brakujących sączków.
PZ-1
1. Betonowanie płyt przejściowej wychodzi.
PZ-2
1. Zbrojenie i deskowanie skrzydeł.
P-11
1. Wykop i ścięcie głowic kolumn CMC.
PZ-3
1. Betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu.

ROBOTY BRANŻOWE:

WODNO-KANALIZACYJNE

1. Odwodnienie drogowe, ciąg główny – zlewnia 5 w km 2+400÷2+570.
2. Zakończenie robót związanych z awarią wodociągu w rejonie ogródków działkowych.

ENERGETYKA

1. Prace porządkowe na terenie ROD po kolizji SN.

Link bezpośredni tutaj.