06.04.2017r. – Most M1

Wykonywano badanie wytrzymałości podłoża na odrywanie metodą „pull-off” oraz przygotowano tj. oczyszczono powierzchnię płyty do gruntowania.

Link bezpośredni tutaj.