Postęp prac na dzień 22.03.2017r.

W minionym tygodniu zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

DK – 11
1.Przygotowanie ronda Trzebiatowska pod stabilizację.
2.Kontynuacja budowy nasypu przeciążającego na KM 1+750-1+820.

S – 6
1.Porządkowanie terenu po wycince drzew na trasę S-6.

ROBOTY MOSTOWE :

OBIEKT P-1

1.Kontynuacja prac związanych z układaniem gabionów na skarpach Kanału Drzewnego – strona północna.
2.Montaż paneli gruntu zbrojonego – kontynuacja.
3.Przygotowanie do skierowania wody z Kanału Drzewnego przez Przepust P-1.

OBIEKT PP

1.Montaż paneli gruntu zbrojonego – kontynuacja.
2.Betonowanie elementu skrajnego południowego.

MOST M-1
1.Zabetonowano ściankę zapleczną DP.
2.Izolacja cienka przyczółka D.
3.Przygotowanie płyty pomostu przed ułożeniem izolacji grubej.
4.Montażu docelowych łożysk – w trakcie.
5.Montaż sączków – w trakcie.

PRZEPUST PZ-2

1.Betonowanie zamków łączących prefabrykaty.
2.Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – w trakcie.

PRZEPUST PZ-3
1.Zbrojenie skrzydeł wlotowych – kontynuacja.
2.Zbrojenie płyty zespalającej – w trakcie.

ROBOTY BRANŻOWE :

WODNO-KANALIZACYJNE:
1.Zgrzewanie rur i łuków dla wodociągu DN 800 – rondo Janiska – kontynuacja robót.

ELEKTRYCZNE:
1.Montaż przepustów kablowych dla oświetlenia ulicznego – rondo Trzebiatowska.

Link bezpośredni tutaj.