Postęp prac na dzień 16.03.2017r.

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ:

DK – 11
1. Profilowanie podłoża ronda Trzebiatowska pod stabilizację
2. Rozpoczęcie budowy nasypu przeciążającego na KM 1+750-1+820

S – 6
1.Kontynuacja wyznaczania granicy robót pod S-6
2.Kontynuacja prac związanych z rozpoznaniem saperskim
3.Porządkowanie terenu po wycince drzew na trasę S-6

ROBOTY MOSTOWE :

PRZEPUST P-1

1. Kontynuacja prac związanych z układaniem gabionów na skarpach Kanału Drzewnego.
2. Montaż paneli gruntu zbrojonego.
3. Przygotowanie do skierowania wody z Kanału Drzewnego przez Przepust P-1.

PRZEPUST  PP

1. Montaż paneli gruntu zbrojonego.
2. Deskowanie ścian elementów skrajnych – betonowanie ściany etap III.

MOST M-1
1. Zabetonowano ściankę zapleczną DL.
2. Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpory DP – kontynuacja.
3. Izolacja cienka przyczółka A.
4. Przygotowanie płyty pomostu przed ułożeniem izolacji grubej.
5. Montażu docelowych łożysk – w trakcie.
6. Montaż sączków – w trakcie.

PRZEJŚCIE PZ-1

1. Zabetonowano płytę zespalającą.

PRZEPUST PZ-2

1. Montaż prefabrykatów – zakończono w dniu 07.03.2017.
2. Zbrojenie zamków łączących prefabrykaty – zakończo. Przygotowanie do betonowania.
3. Zbrojenie skrzydeł – w trakcie.

PRZEPUST PZ-3
1. Zbrojenie skrzydeł wlotowych – kontynuacja.
2. Zbrojenie płyty zespalającej – w trakcie.

ROBOTY BRANŻOWE :

Wodno-kanalizacyjno-gazowe
1. Wykonywanie matereca pod wodociąg DN 800 – rondo Janiska – w trakcie.
2. Montaż w wykopie rury osłonowej DN 1200 dla wodociągu DN 800 – zakończono.
3. Zgrzewanie rur PE DN 800 – w trakcie.
4. Budowa KD – rondo Janiska – w trakcie.
5. Gazociąg DN 160 – rondo Trzebiatowska – trwają prace związane z przepięciem gazociągu (uzgodnienia terminów z gestorem).
Elektryczne
1. Zakończono prace związane z budową linii kablowych dla zasilania budynku nr 44 przy ul. Krzywoustego (P. Orliński) oraz oświetlenia w ul. Krzywoustego – wykonano w możliwym zakresie.

Link bezpośredni tutaj.