Postęp prac na dzień 28.02.2017r.

W minionym tygodniu zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE:

  DK – 11

1.    Kontynuacja wraz z zakończeniem budowy nasypu przeciążającego II Fazy na odc.1+260-1+520.

2.    Kontynuacja prac związanych z profilowaniem skarp na odc. 1+900-2+235.

S – 6

1.Rozpoczęcie wyznaczania granicy robót pod S-6.

2.Rozpoczęcie prac związanych z rozpoznaniem saperskim.

3.Rozpoczęcie wycinki drzew pod trasę S-6.

ROBOTY MOSTOWE :

OBIEKT P-1

 1.     Montaż paneli gruntu zbrojonego – planowanie wznowienie prac T10/2017.

2.     Kontynuacja prac związanych z układaniem gabionów  na Skarpie  Kanału Drzewnego.

OBIEKT PP

1.      Zbrojenie płyty zespalającej – kontynuacja.

2.     Betonowanie elementów skrajnych – ściany etap II.

MOST M-1

1.     Zbrojenie ścianek zaplecznych podpory D – kontynuacja.

2.     Przygotowania do montażu stałych łożysk – w trakcie.

PRZEJŚCIE PZ-1

 1.     Zbrojenie płyty zespalającej – zakończono. Planowane betonowanie: 02.03.2017

PRZEPUST PZ-2

1.     Wykonanie płyty dennej – zabetonowano.

2.     Produkcja prefabrykatów ramowych – zakończono.

3.     Dostawa materiału na budowę –plan 07.03.2017.

   PRZEPUST PZ-3

1.    Ustawienie prefabrykatów – zakończono.

2.    Zbrojenie skrzydeł wlotowych – rozpoczęto.

ROBOTY BRANŻOWE :

Wodno-kanalizacyjno-gazowe:

1.     Prace związane z próbą szczelności gazociągu DN 160 na Rondzie Trzebiatowska – w trakcie.

2.     Wykonano przeciski dla oświetlenia drogowego pod ul. B. Krzywoustego.

3.     Kontynuacja prac związanych z budową KD – rejon Ronda Janiska.

4.     Montaż włazów KD – zakończono.

5.     Dn 800 – rozpoczęcie prac związanych z przebudową w rejonie ronda Janiska.

Link bezpośredni tutaj.