Tymczasowa Organizacja Ruchu – naprawa nawierzchni

Wykonawca Robót PORR Polska Infrastructure S.A. zrealizuje prace naprawcze dróg, po których odbywa się ruch w ramach obowiązującej tymczasowej organizacji wprowadzonej przy realizacji obwodnicy m. Kołobrzeg.

  • W dniu 27.02.2017r. zostanie odświeżone tymczasowe oznakowanie poziome w rejonie ronda Trzebiatowska.
  •  Do dnia 28.03.2017r. Wykonawca uzupełni powstałe ubytki nawierzchni przy rondzie Trzebiatowska i Janiska asfaltem na zimno.
  • Miejscami zabrudzona nawierzchnia przy rondzie Trzebiatowska zostanie niezwłocznie wyczyszczona.
Link bezpośredni tutaj.