Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kołobrzeg Zachód (bez węzła) do węzła Ustronie Morskie (z węzłem) o długości 14,7 km. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na drugą (bez połączenia z droga ekspresowa). Planowany odcinek drogi biegnie na całym odcinku w nowym śladzie. W ramach tego zadania przewidziano również budowę etapu IIIA obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11 (od ronda Trzebiatowska do ronda Janiska) o długości 1,9 km jako drogi dwujezdniowej klasy S.

14,7 km

Długość odcinka drogi S6

110 km/h

Prędkość miarodajna

S

Klasa drogi

2015 – 2019

Planowane lata realizacji

Aktualności

Opis inwestycji

Nazwa kontraktu: Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” /bez węzła/ - węzeł „Ustronie Morskie” /z węzłem/ oraz „Budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11”.
Umowa z Konsultantem: nr 11(N)/I-4/2015 z dnia 25.11.2015 r.
Umowa z Wykonawcą: nr 6/I-4/2015 z dnia 19.11.2015 r.
Kwota Kontraktowa brutto: 342 921 540,00 PLN

Kontrakty realizowane będzie w oparciu o : „Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS) oraz „Szczególne Warunki Kontraktu" zwane w skrócie SWK.

Zamówienia są przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 • Podstawowe parametry techniczne


  Droga S6:
  - klasa techniczna S
  - prędkość projektowa 100 km/h
  - prędkość miarodajna 110 km/h
  - liczba pasów ruchu 2x2
  - szerokość pasa ruchu 3.50 m
  - szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m
  - szerokość pasa awaryjnego 2.50 m
  - szerokość pasa dzielącego 4.00 – 6.00 m
  – szerokość poboczy gruntowych 0.75 – 2.50 m
  – skrajnia pionowa 4.70 – 5.00 m
  – obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

  Obwodnica Kołobrzegu w ciągu DK11:
  – Klasa drogi – S
  – Vp = 80 km/h
  – Szerokość jezdni 2 x 7,00 m
  – Szerokość pasa rozdziału 5,00 m
  – Szerokość poboczy gruntowych 2,00 - 2,50 m (w miejscu ekranów akustycznych)

MAPA

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie.

Mapa z etapu koncepcji programowej, szczegółowe rozwiązania mogą ulec zmianie na etapie opracowywania projektu budowlanego

Plan orientacyjny etapu IIIA obwodnicy Kołobrzegu

Mapa z etapu koncepcji programowej, szczegółowe rozwiązania mogą ulec zmianie na etapie opracowywania projektu budowlanego

Listopad 2015

Podpisanie umowy – 19.11.2015 r.

Kwiecień 2016r.

Kwiecień 2016r.

Betonowanie korka betonowego pierwszej podpory obiektu M-1 – 30.04.2016r.

Maj 2016r.

Maj 2016r.

Przygotowywanie do zbrojenia pierwszej podpory obiektu M-1 – 10.05.2016r.

Maj 2016r.

Maj 2016r.

Odbyła się inspekcja wytwórni konstrukcji stalowych dla obiektu M-1 – 16.05.2016r.

Wrzesień 2016r.

Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID – 06.09.2016r. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w/s ZRID przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki-06.10.2016r.

Październik 2016r.

Październik 2016r.

Odbył się montaż konstrukcji stalowej mostu M1 na podporach – 14.10.2016r.

Listopad 2016r.

Listopad 2016r.

Zasypka konstrukcyjna przepustu P1, deskowanie ścianek wlotów i wylotów 02.11.2016r.

Grudzień 2016r.

Grudzień 2016r.

Wykonywanie prac związanych ze wzmocnieniem podłoża palami CMC na rondzie Janiska.

Luty 2017r.

10.02.2017r. Wydanie Decyzji ZRID

Kwiecień 2017r.

Kwiecień 2017r.

Porządkowanie terenu po wycince pod trasę S-6.

Sierpień 2017r.

Sierpień 2017r.

Kontynuacja robót drogowych przy S-6: budowa nasypów, wykonywanie wykopów, odhumusowywanie, stabilizacja podłoża.

Listopad 2017r.

Listopad 2017r.

Wykonano odcinek próbny warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na S6.

Grudzień 2017r.

Grudzień 2017r.

Wykonywana jest podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 oraz podbudowa z kruszywa.

Marzec 2018r.

Marzec 2018r.

Trwało układanie obrzeży wzdłuż chodników (DK11).

Kwiecień 2018r.

Kwiecień 2018r.

Trwało wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego na kolejnych kilometrach drogi.

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nadzór:

Konsorcjum firm

EKO-INWEST SA Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT

Wykonawca:

PORR Polska Construction

Instytucja zaangażowana:

Ministerstwo Infrastruktury